نویسنده = علی امیری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیرپذیری توسعه منطقه ای منطقه آزاد ارس از موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

خدیجه قنبرپور؛ حجت مهکویی؛ علی امیری؛ یوسف زین العابدین


2. تبیین رابطه بین سطوح توسعه یافتگی و امنیت در استان های ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 15-34

علی امیری؛ سارا آموزگار؛ مسلم عارفی