مجله «برنامه ریزی منطقه ای» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای» با کسب رتبه علمی– پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 20/10/1391  مطابق نامه شماره 211026/3 مورخ 1391/10/20 به شماره نامه 3/211026 مورخ 1391/11/3به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر می شود. 

براساس گزارش ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1398 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه برنامه ریزی منطقه ای حائز رتبه «ب» شده است. لینک پرتال نشریات

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

دسترسی به مقالات منتشر شده در این فصلنامه برای  همه خوانندگان آزاد می باشد.

 
 
شماره جاری: دوره 11، شماره 42، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. تحلیلی بر دگردیسی سازمان فضایی نظام شهری استان زنجان

10.30495/jzpm.2021.3939

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ تقی حیدری؛ اصغر تیموری


مقاله های برگرفته از پایان نامه

11. بررسی نقش و عملکرد شهرها درنظام طبقات شهری استان مازندران با استفاده از منطق فازی

10.30495/jzpm.2021.4417

سید عسگر میرفتح الهی؛ منصور بدری فر؛ حسین شکویی؛ سید رحیم مشیری


12. تحلیل قدرت و موقعیت شهرها در شبکه شهری کشور "مبتنی بر حمل و نقل زمینی"

10.30495/jzpm.2021.20216.3218

کرامت اله زیاری؛ مریم احمدپور؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


14. تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر

10.30495/jzpm.2021.25971.3738

سیامک خزلی ویژنانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ حمیدرضا جودکی؛ جمیله توکلی نیا