مجله «برنامه ریزی منطقه ای» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای» با کسب رتبه علمی– پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 20/10/1391  مطابق نامه شماره 211026/3 مورخ 1391/10/20 به شماره نامه 3/211026 مورخ 1391/11/3به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر می شود. 

براساس گزارش ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1398 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه برنامه ریزی منطقه ای حائز رتبه «ب» شده است. لینک پرتال نشریات

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

دسترسی به مقالات منتشر شده در این فصلنامه برای  همه خوانندگان آزاد می باشد.

کلیه مقالاتی که وارد مرحله معرفی داور می شوند توسط سامانه همیاب (مشابهت یاب مقالات) بررسی شده و گزارش ان در اختیار داوران قرار می گیرد

 
 
شماره جاری: دوره 11، شماره 43، برنامه ریزی منطقه ای، پاییز 1400 

7. مدل توسعه گردشگری طبیعت با رویکرد فراترکیب (مورد مطالعه کشور ایران)

10.30495/jzpm.2021.4018

رحیم بازگیر؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح ا.. سهرابی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

8. تحلیلی بر توسعه پایدار منطقه‌ای با تأکید بر معرفی موانع کار شایسته (مطالعه موردی بخش صنعت استان یزد)

10.30495/jzpm.2021.4021

حسین عسکری پور گلویک؛ غلامرضا بردبار؛ مهدی سبک رو؛ علی مروتی شریف آبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها