اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2970
تعداد پذیرش 480

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد مقالات 611
تعداد مشاهده مقاله 707818
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 517387
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 16 %