دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1399 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

3. سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در استان‌های کشور بر اساس رهیافت ضریب مکانی

صفحه 35-52

سیده نرگس آقامحمدی؛ غلامعلی حاجی؛ هادی غفاری؛ پیمان غفاری آشتیانی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

5. تأثیر سرمایه ‏گذاری در تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی استان‌های ایران

صفحه 67-84

محمد مهدی برقی اسگویی؛ بهزاد سلمانی؛ رحیم صائمی


7. تحلیل ساختاری تحولات کشاورزی مناطق روستایی استان مرکزی طی سالهای 1382 تا 1393

صفحه 101-116

سیامک ذبیحی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی؛ عباس امینی


مقاله پژوهشی

8. بررسی میزان سازگاری کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه با خشکسالی (مورد: دهستان بکشلوچای شهر ارومیه)

صفحه 117-132

علی اکبر تقیلو؛ ساجد بهرامی جاف؛ فریده علیزاده؛ محبوبه شهبازی


12. پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در شهر قوچان برای سال 2030 با استفاده از روش CA مارکوف

صفحه 177-194

صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه؛ علی اصغر اردشیر پی؛ مصطفی امیدی فر