دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 1-190 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی وضع موجود نظام سلسله مراتبی جمعیت شهرهای جنوب شرق ایران و تأثیر آن بر آینده شاخصهای توسعه منطقه ای

صفحه 1-18

علی شهدادی؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ فریبا حسنی؛ سید رضا حسینی


2. بررسی و سطح‌بندی میزان محرومیت در استان‌های شمالی کشور

صفحه 19-32

مهدی پندار؛ محمد پوریگان؛ سجاد بهرامی؛ فرزام پوراصغر سنگاچین


5. تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری در برابر خشکسالی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور)

صفحه 65-80

احمد ملکان؛ فضیله دادور خانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علیرضا دربان آستانه


9. تحلیل ساختاری-کارکردی توسعه حمل و نقل محور در محدوده طرح ترافیک کلانشهر تهران

صفحه 125-142

محسن کلانتری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ محمد جواد نوروزی