دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1399، صفحه 1-192 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

3. واکاوی محدودیت‌های دستیابی به کیفیت مطلوب زندگی در روستاهای مرزی (مورد: ناحیه سیستان)

صفحه 33-46

مرتضی پاسبان؛ صادق اصغری لفمجانی


7. مدل‌سازی و تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرم در مناطق حاشیه‌نشینِ شهر کاشان

صفحه 91-108

محسن شاطریان؛ رسول حیدری؛ محمود شاطریان؛ کامران دولتیاران


12. پهنه بندی مناطق مناسب جهت احداث سد زیرزمینی در دشت بیضا با استفاده از داده های ماهواره ای لندست 8

صفحه 165-178

محمدحسین احمدی؛ امیر وکیلی؛ رسول رجب پور؛ غلامرضا سعیدی فر؛ مهرداد محمدی راد


مقاله های برگرفته از پایان نامه

13. تحلیل وضعیتِ اماکن ورزشی جهت مکان یابی و استقرار نظام سلسله مراتبی صنفی ورزش در شهرها (نمونه موردی: شهر شیراز)

صفحه 179-192

نیلوفر آزادی؛ سیدمحمدعلی میرحسینی؛ احمد ترکفر