دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-220 
3. سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن

صفحه 31-44

ژیلا سجادی؛ رضا کانونی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ ابراهیم فیروزی


10. تعیین مرکز روستا- شهری، الگویی در جهت توسعه پایدار مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد)

صفحه 129-140

طاهر پریزادی؛ مهتاب بهمنی؛ محمد حسین شاکرمی؛ مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی


12. شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر مقاوم‌سازی مساکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بناب)

صفحه 153-168

ارسطو یاری حصار؛ فرزین حق پرست؛ علی مجنونی توتانخانه؛ صغرا نیرومند شیشوان


17. تحلیل وضعیت شاخص های ساختاری- کارکردی کیفیتِ شهرنشینی در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: شهر نورآباد ممسنی)

صفحه 213-224

محمد علی فیروزی؛ ناهید سجادیان؛ محمدرضا امیری فهلیانی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مجید بوستانی


19. تحلیل ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور یمن در تحولات سریع نظام بین الملل (پیچ تاریخی)

صفحه 237-248

رضا جهانتیغ؛ عبدالرضا فرجی راد؛ حبیب الله سیاری؛ رحیم سرور