دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 1-220 
2. پهنه بندی فضایی کانون های گردشگری به منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس

صفحه 17-30

حسن بهنام مرشدی؛ داریوش احمدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی


4. توسعه ی صنعت در استان یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR و ماتریس ANSOFF

صفحه 45-56

محمد رضا رضایی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ مجتبی غفورزاده


6. تحلیل اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستائیان شمال استان اردبیل

صفحه 75-92

عبدالله عزیزی دمیرچلو؛ نصراله مولایی هشجین؛ مجتبی قدیری معصوم


9. بررسی رابطه ی بین سطح توسعه یافتگی با میزان اعتبارات و منابع مالی در کلان شهر تهران

صفحه 117-128

رحمان جهانی دولت آباد؛ علی اسدی؛ اسماعیل جهانی دولت آباد؛ جعفر موسی وند