دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 1-170 
3. تحلیل نابرابری های توسعه منطقه ای در بخش بهداشت و درمانِ استان اردبیل

صفحه 1-14

جمیله توکلی نیا؛ رضا کانونی؛ امیر رضا خاوریان گرمسیر؛ وحید پاسبان عیسی لو


5. سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دو گانه کلانشهر تهران

صفحه 27-42

فرزانه ساسان پور؛ سیمین تولایی؛ حمزه جعفری اسدآبادی


11. تحلیل آماری، ترمودینامیکی و همدیدی پدیده تگرگ در استان لرستان

صفحه 117-130

فاطمه درگاهیان؛ بهلول علیجانی؛ غلامحسین رضایی؛ رحمان پرنو


12. تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر بوشهر

صفحه 131-140

محسن سقایی؛ غلامرضا امینی نژاد؛ غلامرضا صبوحی