دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی جایگاه حکمروایی خوب در توسعه گردشگری روستایی پایدار (مورد پژوهی: شهرستان سرخه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

معصومه پازکی؛ داوود شیخی؛ فرهاد زند


2. تحلیلی بر دگردیسی سازمان فضایی نظام شهری استان زنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ تقی حیدری؛ اصغر تیموری


3. آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

علی مجنونی توتاخانه؛ عقیل خالقی


4. پهنه بندی کالبدی استان‌های کشور بر مبنای سلامت خانوارهای شهری در دوره زمانی(1395-1389)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

فاطمه محقق زاده؛ یگانه موسوی جهرمی؛ سمیه مازوساز


5. تحلیل چالش های پیش روی توسعه ی پایدار اجتماعی، نهادی و اقتصادی کلانشهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

امیرحسین خادمی؛ محمدرحیم رهنما؛ مسعود زمانی پور


6. سنجش و تحلیل منطقه ای نظام توزیع شرکت های دانش بنیان در کلان شهرها (مطالعه موردی: 22 منطقه کلان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1399

مجید اکبری؛ نازنین زهرا ستوده؛ کژال یاسمی؛ فاطمه فکری


مقاله های برگرفته از پایان نامه

7. ارزیابی اثر اعتبارات خرد دولتی برابعاد اقتصادی کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

عرفان عبدی؛ احمد تقدیسی؛ جعفر توکلی


مقاله پژوهشی

8. اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی استان‌های گردشگرپذیر: کاربردی از مدل انتقال ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

جواد براتی؛ عصمت مجرد


مقاله های برگرفته از پایان نامه

9. طراحی مدل برندینگ مقصد های گردشگری ورزشی (مطالعه موردی : منطقه شمالی استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1399

جعفر بهاری؛ مهدی کروبی؛ منوچهر جهانیان؛ اسماعیل قادری


مقاله پژوهشی

10. تاثیر خشکسالی‌ اقلیمی دودهه (1390-1370) برناپایداری توسعه در دهستان هشیوارشهرستان داراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1399

یاسمین عطایی؛ سیروس قنبری؛ صمد فتوحی


11. آمایش و سناریوهای تخصیص اراضی محصولات استراتژیک کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

علی اکبر تقیلو؛ فرشاد رحمانی


12. بررسی وضعیت نواحی شهری چابهار از نظر معیارهای اکولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

عبدالغفور حوت؛ محمودرضا انوری؛ غلامرضا میری


13. بررسی چگونگی تحولات سیستم سکونتگاهی در منطقه مرکزی ایران بین سال‌های 1335 تا 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1399

سجاد ربیعی جرم افشاری


مقاله های برگرفته از پایان نامه

14. بررسی جزایر حرارتی شهری کلان شهر تبریز با استفاده از داده های چندزمانه ماهواره LANDSAT8 مبتنی بر روش تحلیل لکه های داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

محمد آزادی مبارکی؛ محمود احمدی


مقاله پژوهشی

15. برنامه‌ریزی گردشگری ساحلی با رویکرد پایداری محیط (مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

محسن سقائی؛ عقیل گنخکی؛ فهیمه فدایی جزی


16. مدل توسعه گردشگری طبیعت با رویکرد فراترکیب (مورد مطالعه کشور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

رحیم بازگیر؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح ا.. سهرابی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

17. تحلیلی بر توسعه پایدار منطقه‌ای با تأکید بر معرفی موانع کار شایسته (مطالعه موردی بخش صنعت استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

حسین عسکری پور گلویک؛ غلامرضا بردبار؛ مهدی سبک رو؛ علی مروتی شریف آبادی


18. تحلیل اثرات اجرای طرح‌های هادی روستایی در توسعه مسکن و وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

طاهره حکمت یار؛ جواد مکانیکی؛ مفید شاطری


19. تبیین اثرات گردشگری در تحولات اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

هوشنگ درویشی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


مقاله پژوهشی

20. تحلیل وضعیت گردشگری ایران در سطوح ملی و منطقه‌ای با استفاده از شاخص نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

حمیده خاکسار آستانه؛ محمود هاشمی تبار؛ جواد سخدری؛ علی رهنما


21. آنالیز روند تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی داده های بلند مدت بارش و دما در جنوب شرق ایران ‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

سید حسن علوی نیا؛ مهدی زارعی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

22. بررسی میزان تحقق رشد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم و تاثیر آن بر رشد ستانده سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی (رویکرد تحلیل داده-ستانده با مدل برنامه‌ریزی آرمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

رضا زینل زاده؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ محمد علی یعقوبی


23. تحلیل تغییر کارکرد اقتصادی، تولیدی و صنعتی روستاهای پیراشهری لنگرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی مینآباد


24. تحلیلی بر چالش‌ها و راهبردهای توسعه‌ی پایدار منطقه‌ای با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

جواد کاموسی علمداری؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ صدیقه حسنی مهر


مقاله پژوهشی

25. تببین رقابت‌پذیری منطقه‌ای با رویکرد آینده نگاری( مطالعه موردی:استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

ستوده نازنین زهرا؛ جمال فتح اللهی؛ میرنجف موسوی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

26. بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری بر باز آفرینی شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

یوسف خدائی؛ بهمن کارگر؛ رحیم سرور


مقاله پژوهشی

27. رابطه بین تیپ شخصیتی زنان روستایی و موفقیت آنها در کسب وکارهای خانگی: کاربرد مدل دیسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

وحید علی آبادی؛ پوریا عطائی؛ سعید غلامرضایی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

28. تاثیر سیاست مقاوم‎سازی بر پایداری مسکن روستایی، مورد مطالعه: شهرستان ساوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

ولی رجبی؛ حمید جلالیان؛ فرهاد عزیزپور


29. بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان سرباز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

فاطمه ابی؛ سیروس قنبری؛ مهرشاد طولابی نژاد


مقاله پژوهشی

30. تحلیل فضایی شاخص توسعه انسانی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

داود جمینی


31. بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه پایدار شهری در منطقه پارس جنوبی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده


32. تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

سعید امان پور؛ چنور محمدی


33. تدوین سناریوهای توسعه پایدار اکولوژیکی منطقه کلان‌شهری مشهد با رویکرد آینده‌نگاری منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

وحید قهرمان؛ هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان


35. برنامه ریزی و آینده‌نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1399

احمد رومیانی؛ محمد رحیمی؛ فاطمه هنری


36. بررسی تأثیر جهانی شدن بر پیچیدگی اقتصادی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1399

ناصرعلی عظیمی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

37. ارزیابی و بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات مدیریت محلی (موردپژوهی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

ناصر شفیعی ثابت؛ سوگند خاکسار


مقاله پژوهشی

38. تاثیر کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری در شهرهای کوچک "مطالعه موردی شهر کلور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ الهام افتخاری؛ نگار طراوتی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

39. بررسی تأثیر قیمت گذاری برق بر بحران منابع آبی در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ اسماعیل ورزش


40. شاخص‌شناسی حقوق محیط زیست در محیط‌های جغرافیایی ایران با تاکید بر مفهوم حق بر محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

محمد علی رضایی آهنگرانی؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


41. بنیان‌های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی‌ایران با ترکیه از دیدگاه سازه‌انگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

آرش سلطانی؛ افشین متقی دستیلنی؛ رضا سیمبر


مقاله پژوهشی

42. ارزیابی شاخص های پایداری مسکن قابل استطاعت (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

محمد حسن یزدانی؛ حسین درخشان؛ اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی


43. تحلیلی بر نقش معیشت بر شکل سکونت‌گاهای روستایی نواحی ساحلی شهرستان بندرعباس مورد پژوهی: روستای بوستانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

سعید رستمی؛ علی اکبر حیدری؛ یعقوب پیوسته گر


44. ارزیابی عملکرد شهرداری‌های استان لرستان و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس شاخص‌های استاندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ هما قاسمیان؛ علیرضا صادقی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

45. تأثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر فقر و ناپایداری اقتصاد خانوار روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1399

مجید جمزه‌ئی؛ علی‌اکبر عنابستانی؛ جعفر جوان


46. تبیین پیامدهای اجتماعی - فرهنگی توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی شهرستان رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

مانا کشوردوست؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا


مقاله پژوهشی

47. ارائه مدل ارزیابی فناوری های نرم تجاری در کاربری های تجاری شهری (مطالعه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط شهرستان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

علی نقی مصلح شیرازی؛ علی محمدی؛ مسلم علیمحمدلو؛ محمد سعادتمند


48. سنجش جایگاه کشورهای اسلامی از نظر شاخص های رقابت‌پذیری جهانی سفر و گردشگری با استفاده تکنیک ماباک (MABAC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ معصومه انصاری؛ وحید سهرابی


49. ارزیابی پتانسیل ژئوتوریسم منطقه طالقان با استفاده از روش کوبالیکوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

انسیه میهن پرست؛ امیر کرم


50. بررسی و ارزیابی جایگاه مدیریت شهری در ایران بر اساس شاخص های حکمروایی خوب (نمونه مورد بررسی: شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

احسان دانش فر؛ منوچهر طبیبیان؛ مریم معینی فر


51. واکاوی عوامل موثر بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به باغ و ویلا مطالعه موردی: روستای سیرچ در شهرستان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

سید امیر محمد علوی زاده؛ علی ایزدی؛ حسین صادقی


52. سنجش و ارزیابی تاب‌آوری محیط شهری در برابر خطر زمین‌لرزه با استفاده از تلفیق مدل‌های ANP و OWA (مطالعه موردی: شهر گرمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

عقیل مددی؛ الناز پیروزی؛ زهرا امینی


53. توزیع فضایی شاخص سلامت در استان‌های منطقه زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

چنور محمدی؛ حسین نظم فر


مقاله های برگرفته از پایان نامه

54. کاربرد مدل نظریه بازی چندهدفه در تعیین تعادل اقتصادی-محیط زیستی حوضه آبخیز دریاچه زریبار مریوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

محمد علی اسعدی؛ محمدحسن وکیل پور؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ کامران عبدالهی


55. تعیین شاخص‌های توسعه‌یافتگی منطقه‌ای در ایران بر اساس روش مولتی‌مورا، مورد پژوهشی: شهرستان‌های ناحیه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

حسین کلانتری؛ آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن؛ اردوان بهزاد


مقاله پژوهشی

56. تحلیلی بر پایداری زیست‌محیطی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

صادق برزگر؛ عبدالحمید نظری


57. سنجش و الویت بندی تاب آوری مناطق روستایی در برابر زلزله مورد مطالعه: بخش ویلکیج جنوبی و مرکزی شهرستان نمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1399

وحید طالعی حور؛ محمد ظاهری؛ سهیلا باختر؛ اشکان شفیعی


58. چارچوب سرمایه های جامعه روستایی و نقش آن در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای هدف شهرستان ابهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1399

جمشید عینالی؛ اعظم بیگدلی؛ محمدتقی بوئینی


59. ارزیابی و تحلیل شاخص‌های امنیت اجتماعی استان های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ سامان حیدری؛ باقر احمدی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

60. تحلیل الگوی فضایی عدالت توزیعی در منطقه روستایی جنوب استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

آرزو انوری؛ وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور؛ حسن افراخته


مقاله پژوهشی

61. مرور نظام‌مند مقالات منتشر شده با موضوع «طراحی محیطی برای کاهش جُرم» در فضاهای ‏شهری ایـران (1398ـ 1378)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

علیرضا محمدی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

62. بررسی نقش و عملکرد شهرها درنظام طبقات شهری استان مازندران با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

سید عسگر میرفتح الهی؛ منصور بدری فر؛ حسین شکویی؛ سید رحیم مشیری


مقاله پژوهشی

63. ارائه مدل جامع مدیریت دانش در سازمان‌های امدادی با رویکرد مدیریت سوانح (مورد مطالعه: مناطق غربی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

ادریس مرادی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی