دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی جایگاه حکمروایی خوب در توسعه گردشگری روستایی پایدار (مورد پژوهی: شهرستان سرخه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

معصومه پازکی؛ داوود شیخی؛ فرهاد زند


2. پهنه بندی کالبدی استان‌های کشور بر مبنای سلامت خانوارهای شهری در دوره زمانی(1395-1389)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

فاطمه محقق زاده؛ یگانه موسوی جهرمی؛ سمیه مازوساز


3. سنجش و تحلیل منطقه ای نظام توزیع شرکت های دانش بنیان در کلان شهرها (مطالعه موردی: 22 منطقه کلان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1399

مجید اکبری؛ نازنین زهرا ستوده؛ کژال یاسمی؛ فاطمه فکری


مقاله های برگرفته از پایان نامه

4. طراحی مدل برندینگ مقصد های گردشگری ورزشی (مطالعه موردی : منطقه شمالی استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1399

جعفر بهاری؛ مهدی کروبی؛ منوچهر جهانیان؛ اسماعیل قادری


مقاله پژوهشی

5. آمایش و سناریوهای تخصیص اراضی محصولات استراتژیک کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

علی اکبر تقیلو؛ فرشاد رحمانی


6. بررسی وضعیت نواحی شهری چابهار از نظر معیارهای اکولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

عبدالغفور حوت؛ محمودرضا انوری؛ غلامرضا میری


7. بررسی چگونگی تحولات سیستم سکونتگاهی در منطقه مرکزی ایران بین سال‌های 1335 تا 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1399

سجاد ربیعی جرم افشاری


مقاله های برگرفته از پایان نامه

8. بررسی جزایر حرارتی شهری کلان شهر تبریز با استفاده از داده های چندزمانه ماهواره LANDSAT8 مبتنی بر روش تحلیل لکه های داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

محمد آزادی مبارکی؛ محمود احمدی


مقاله پژوهشی

9. برنامه‌ریزی گردشگری ساحلی با رویکرد پایداری محیط (مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

محسن سقائی؛ عقیل گنخکی؛ فهیمه فدایی جزی


10. مدل توسعه گردشگری طبیعت با رویکرد فراترکیب (مورد مطالعه کشور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

رحیم بازگیر؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح ا.. سهرابی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

11. تحلیلی بر توسعه پایدار منطقه‌ای با تأکید بر معرفی موانع کار شایسته (مطالعه موردی بخش صنعت استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

حسین عسکری پور گلویک؛ غلامرضا بردبار؛ مهدی سبک رو؛ علی مروتی شریف آبادی


12. تحلیل اثرات اجرای طرح‌های هادی روستایی در توسعه مسکن و وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

طاهره حکمت یار؛ جواد مکانیکی؛ مفید شاطری


13. تبیین اثرات گردشگری در تحولات اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

هوشنگ درویشی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


مقاله پژوهشی

14. آنالیز روند تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی داده های بلند مدت بارش و دما در جنوب شرق ایران ‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

سید حسن علوی نیا؛ مهدی زارعی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

15. بررسی میزان تحقق رشد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم و تاثیر آن بر رشد ستانده سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی (رویکرد تحلیل داده-ستانده با مدل برنامه‌ریزی آرمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

رضا زینل زاده؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ محمد علی یعقوبی


16. تحلیل تغییر کارکرد اقتصادی، تولیدی و صنعتی روستاهای پیراشهری لنگرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی مینآباد


17. تحلیلی بر چالش‌ها و راهبردهای توسعه‌ی پایدار منطقه‌ای با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

جواد کاموسی علمداری؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ صدیقه حسنی مهر


مقاله پژوهشی

18. تببین رقابت‌پذیری منطقه‌ای با رویکرد آینده نگاری( مطالعه موردی:استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

ستوده نازنین زهرا؛ جمال فتح اللهی؛ میرنجف موسوی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

19. بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری بر باز آفرینی شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

یوسف خدائی؛ بهمن کارگر؛ رحیم سرور


مقاله پژوهشی

20. رابطه بین تیپ شخصیتی زنان روستایی و موفقیت آنها در کسب وکارهای خانگی: کاربرد مدل دیسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

وحید علی آبادی؛ پوریا عطائی؛ سعید غلامرضایی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

21. تاثیر سیاست مقاوم‎سازی بر پایداری مسکن روستایی، مورد مطالعه: شهرستان ساوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

ولی رجبی؛ حمید جلالیان؛ فرهاد عزیزپور


22. بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان سرباز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

فاطمه ابی؛ سیروس قنبری؛ مهرشاد طولابی نژاد


مقاله پژوهشی

23. تحلیل فضایی شاخص توسعه انسانی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

داود جمینی


24. تدوین سناریوهای توسعه پایدار اکولوژیکی منطقه کلان‌شهری مشهد با رویکرد آینده‌نگاری منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

وحید قهرمان؛ هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان


26. برنامه ریزی و آینده‌نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1399

احمد رومیانی؛ محمد رحیمی؛ فاطمه هنری


27. بررسی تأثیر جهانی شدن بر پیچیدگی اقتصادی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1399

ناصرعلی عظیمی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

28. ارزیابی و بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات مدیریت محلی (موردپژوهی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

ناصر شفیعی ثابت؛ سوگند خاکسار


مقاله پژوهشی

29. تاثیر کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری در شهرهای کوچک "مطالعه موردی شهر کلور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ الهام افتخاری؛ نگار طراوتی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

30. بررسی تأثیر قیمت گذاری برق بر بحران منابع آبی در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ اسماعیل ورزش


31. شاخص‌شناسی حقوق محیط زیست در محیط‌های جغرافیایی ایران با تاکید بر مفهوم حق بر محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

محمد علی رضایی آهنگرانی؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


32. بنیان‌های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی‌ایران با ترکیه از دیدگاه سازه‌انگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

آرش سلطانی؛ افشین متقی دستیلنی؛ رضا سیمبر


مقاله پژوهشی

33. ارزیابی شاخص های پایداری مسکن قابل استطاعت (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

محمد حسن یزدانی؛ حسین درخشان؛ اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی


34. ارزیابی عملکرد شهرداری‌های استان لرستان و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس شاخص‌های استاندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ هما قاسمیان؛ علیرضا صادقی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

35. تأثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر فقر و ناپایداری اقتصاد خانوار روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1399

مجید جمزه‌ئی؛ علی‌اکبر عنابستانی؛ جعفر جوان


36. تبیین پیامدهای اجتماعی - فرهنگی توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی شهرستان رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

مانا کشوردوست؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا


مقاله پژوهشی

37. ارائه مدل ارزیابی فناوری های نرم تجاری در کاربری های تجاری شهری (مطالعه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط شهرستان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

علی نقی مصلح شیرازی؛ علی محمدی؛ مسلم علیمحمدلو؛ محمد سعادتمند


38. سنجش جایگاه کشورهای اسلامی از نظر شاخص های رقابت‌پذیری جهانی سفر و گردشگری با استفاده تکنیک ماباک (MABAC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ معصومه انصاری؛ وحید سهرابی


39. ارزیابی پتانسیل ژئوتوریسم منطقه طالقان با استفاده از روش کوبالیکوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

انسیه میهن پرست؛ امیر کرم


40. بررسی و ارزیابی جایگاه مدیریت شهری در ایران بر اساس شاخص های حکمروایی خوب (نمونه مورد بررسی: شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

احسان دانش فر؛ منوچهر طبیبیان؛ مریم معینی فر


41. واکاوی عوامل موثر بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به باغ و ویلا مطالعه موردی: روستای سیرچ در شهرستان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

سید امیر محمد علوی زاده؛ علی ایزدی؛ حسین صادقی


42. سنجش و ارزیابی تاب‌آوری محیط شهری در برابر خطر زمین‌لرزه با استفاده از تلفیق مدل‌های ANP و OWA (مطالعه موردی: شهر گرمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

عقیل مددی؛ الناز پیروزی؛ زهرا امینی


43. توزیع فضایی شاخص سلامت در استان‌های منطقه زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

چنور محمدی؛ حسین نظم فر


مقاله های برگرفته از پایان نامه

44. کاربرد مدل نظریه بازی چندهدفه در تعیین تعادل اقتصادی-محیط زیستی حوضه آبخیز دریاچه زریبار مریوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

محمد علی اسعدی؛ محمدحسن وکیل پور؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ کامران عبدالهی


45. تعیین شاخص‌های توسعه‌یافتگی منطقه‌ای در ایران بر اساس روش مولتی‌مورا، مورد پژوهشی: شهرستان‌های ناحیه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

حسین کلانتری؛ آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن؛ اردوان بهزاد


مقاله پژوهشی

46. تحلیلی بر پایداری زیست‌محیطی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

صادق برزگر؛ عبدالحمید نظری


47. سنجش و الویت بندی تاب آوری مناطق روستایی در برابر زلزله مورد مطالعه: بخش ویلکیج جنوبی و مرکزی شهرستان نمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1399

وحید طالعی حور؛ محمد ظاهری؛ سهیلا باختر؛ اشکان شفیعی


48. چارچوب سرمایه های جامعه روستایی و نقش آن در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای هدف شهرستان ابهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1399

جمشید عینالی؛ اعظم بیگدلی؛ محمدتقی بوئینی


49. ارزیابی و تحلیل شاخص‌های امنیت اجتماعی استان های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ سامان حیدری؛ باقر احمدی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

50. تحلیل الگوی فضایی عدالت توزیعی در منطقه روستایی جنوب استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

آرزو انوری؛ وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور؛ حسن افراخته


مقاله پژوهشی

51. مرور نظام‌مند مقالات منتشر شده با موضوع «طراحی محیطی برای کاهش جُرم» در فضاهای ‏شهری ایـران (1398ـ 1378)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

علیرضا محمدی


52. ارائه مدل جامع مدیریت دانش در سازمان‌های امدادی با رویکرد مدیریت سوانح (مورد مطالعه: مناطق غربی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

ادریس مرادی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی


53. شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه کلان‌شهر اهواز با رویکرد آینده نگاری راهبردی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4596

مسعود صفایی پور؛ یحیی جعفری


مقاله های برگرفته از پایان نامه

54. واکاوی خشکی زاینده‌رود و پیامدهای اقتصادی- سیاسی آن بر جامعة کشاورزان شرق اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4598

حسین بهزادفر؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان


مقاله پژوهشی

55. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار در روستاهای مرزی برحسب فاصله از مرز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4599

مهدی مودودی ارخودی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

56. ارزیابی و تحلیل توسعه فضایی شهری در چارچوب الگوی رشد هوشمند با تأکید بر شاخص های تراکم، کاربری و حمل و نقل (مطالعه موردی: رشت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4600

صادق کاظم خواه حسن کیاده؛ مصطفی قدمی؛ جلال عظیمی آملی؛ غلامرضا جانباز قبادی


مقاله پژوهشی

57. بررسی وضعیت نابرابری و بی عدالتی در شاخص های سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4601

محمد رضا رضوانی؛ سیامک طهماسبی؛ بهرام هاجری


مقاله های برگرفته از پایان نامه

58. مسئله شناسی راهبردی توسعه صادرات بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.24940.3651

مهنا شاهمرادی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی


مقاله پژوهشی

59. بررسی و تحلیل شکوفایی شهری و اثرات آن بر زیست‌پذیری در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.24958.3654

کرامت اله زیاری؛ نوشا همقدم


60. تحلیل مؤلفه های مؤثر بر تولید محصولات سالم و ایجاد امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان لنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4604

زهره رحمانی فرد؛ مهدی کرمی دهکردی


61. تحلیل بازدارنده‌های شکل‌گیری تشکل‌های غیر‌دولتی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان جوانرود

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4605

ناهیده محمدی؛ بیژن رحمانی؛ ناهیده شفیعی ثابت


مقاله های برگرفته از پایان نامه

63. تبیین ظرفیت‌های گردشگری بومی بر توسعه معیشت در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: شهر شهداد، شهرستان کرمان، استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4607

بهنام نظری زاده؛ سید علی الحسینی المدرسی؛ مصطفی خبازی؛ سعیده مؤیدفر


64. ظرفیت‌سنجی توسعه‌ی پایدار شهری و پس‌کرانه‌های آن بر اساس معیارهای پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: منطقه‌ی لواسانات)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4608

زهرا سرتیپی؛ مهدی مدیری؛ زهرا پیشگاهی فرد


مقاله پژوهشی

65. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران: رهیافت NARDL

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.25994.3739

ابراهیم انواری؛ پرستو مرادی


66. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست محیطی شهرتهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4611

حمیدرضا اشراقی


67. ارزیابی نقش تقسیمات کشوری در اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4612

ریحانه صالح آبادی؛ ساجد بهرامی جاف؛ رحیم rahim


68. فرهنگ کار در میان زنان روستایی (با مطالعه‌ی پنداشت زنان روستایی شمال شهرستان بویراحمد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4613

سارا فرزانه


69. تحلیل توسعه گردشگری الکترونیک (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4614

زهرا رسول زاده؛ ابوالفضل مشکینی؛ موسی واعظی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

70. بررسی عناصر و عوامل تاثیر گذار بر مسکن پایدار روستایی در پهنه کوهستانی(مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان‌های ورزقان و هریس استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4615

بهرورز منصوری؛ محمدرضا خاکزاد؛ حسن ستاری ساربانقلی


مقاله پژوهشی

71. تدوین سناریوهای تحقق‌پذیری مدیریت تداوم کسب و کارهای خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار با رویکرد آینده پژوهی در شهرستان چرداول- استان ایلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4616

حسین مهدی زاد؛ معصومه جمشیدی؛ علیرضا جمشیدی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

72. تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.26895.3814

احمد حاجی حیدری؛ بختیار عزت پناه؛ ابوالفضل مشکینی


مقاله پژوهشی

73. بررسی عوامل مؤثر بر ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تأثیر این عوامل بر رفتارهای سازگاری آن‌ها (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.27029.3828

سارا قبادی علی آبادی؛ حسین آگهی؛ همایون فرهادیان


74. آینده‌نگری کشت نخل خرما در مناطق خشک و فراخشک جنوب‌شرقی ایران براساس سناریوهای تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4619

محسن حمیدیان پور؛ حمید نظری پور؛ محمود خسروی؛ محدثه وزیری مهر


75. تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی پایدار در سکونتگاه‌های روستایی ساحلی (مطالعه موردی:روستاهای ساحل جنوب - قشم)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.27272.3849

محمد علیزاده طولی؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده؛ پگاه مرید السادات؛ محمد تقی رضویان


76. تحلیل دقت ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از روند تغییرات آب و هوا با استفاده از سوابق داده‌های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.27342.3851

سارا قبادی علی آبادی؛ حسین آگهی؛ همایون فرهادیان


77. ناهمگونی فضایی امنیت اکولوژیکی آبخیز سامیان، استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.27360.3853

زینب حزباوی؛ لیلا بابایی؛ شیرین زارعی؛ نازیلا علائی؛ راحله ملکیان


78. ارزیابی تأثیر مولفه های ادراکی- بصری بر تاب آوری منظر شهری مورد مطالعه: شهر رشت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4623

حسن حکمت‌نیا؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ محمد اسکندری نوده؛ داود مقدم


مقاله های برگرفته از پایان نامه

79. برنامه ریزی و طراحی بسترهای گیاهی هوشمند در شکل کشاورزی عمودی خانگی در فضاهای مسکونی و شهری ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.27478.3861

حسن بلخاری قهی؛ جانا عرب زاده؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ایرج اعتصام؛ آزاده شاهچراغی


80. پهنه‏بندی فقر در مناطق روستایی ایران با تأکید بر فقر غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.30495/jzpm.2021.28016.3893

سمیرا بهرامیان؛ آیت اله کرمی