کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 29
1. تحلیل فضایی شاخص توسعه انسانی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

داود جمینی


2. تأثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر فقر و ناپایداری اقتصاد خانوار روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1399

مجید جمزه‌ئی؛ علی‌اکبر عنابستانی؛ جعفر جوان


3. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران: رهیافت NARDL

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.25994.3739

ابراهیم انواری؛ پرستو مرادی


4. تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی عراق بر امنیت ملی ایران بعد از سقوط صدام حسین از 2003 تا 2019

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.30495/jzpm.2021.28195.3914

عبدالکریم انصاری؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ پیروز مجتهد زاده


5. تحلیل وضعیت گردشگری ایران در سطوح ملی و منطقه‌ای با استفاده از شاخص نوآوری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 18-33

10.30495/jzpm.2021.4026

حمیده خاکسار آستانه؛ محمود هاشمی تبار؛ جواد سخدری؛ علی رهنما


7. تبیین رابطه بین سطوح توسعه یافتگی و امنیت در استان های ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 15-34

علی امیری؛ سارا آموزگار؛ مسلم عارفی


11. برنامه‌ریزی و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه کشاورزی ایران؛کاربرد تکنیک برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 15-26

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


12. آسیب‌شناسی و ارزیابی طرح های آمایش سرزمین در کشور ایران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 27-38

ابراهیم عمو؛ حسین حاتمی نژاد


13. سنجش و‌ تحلیل شاخص‌های رقابت‌پذیری در کشورهای غرب آسیا با تأکید بر ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-14

اسماعیل علی اکبری؛ مجید اکبری؛ معصومه انصاری؛ وحید بوستان احمدی


14. سنجش توسعه پایدار استان‌های ایران بر مبنای برنامه‌ریزی محیطی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 29-42

علی عشقی چهاربرج؛ حسین نظم فر؛ سعیده علوی


16. ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن نقاط شهری استان کردستان و کشور ایران طی دوره (1390-1345)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 51-66

سحر گلچینی؛ اسکندر مرادی؛ پخشان خضرنژاد


17. تعیین مناسب‌ترین شاخص برای خشکسالی‌های مناطق بارشیِ ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 201-212

علی وخشوری؛ زین العابدین جعفرپور؛ پرویز کردوانی


21. ناحیه بندی اقلیمی جنوب و جنوب‌غرب ایران با رویکرد برنامه‌ریزی منطقه‌ای

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 119-132

حمید نظری پور؛ محسن دوستکامیان؛ آرزو اسدی؛ علی بیات


22. تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین با تأکید بر ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 1-12

زهرا احمدی پور؛ حسن جعفرزاده؛ محمدرضا میرزایی


23. ارزیابی پتانسیل تولید انرژی بادی در ایستگاه های منتخب ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 13-30

غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ اسماعیل شاهکوئی


24. تحلیل فضایی برخورداری استان های ایران در شاخص های سلامت

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 31-44

سجاد احمدی؛ حمید صبوری خواه؛ هدایت الله درویشی؛ حبیب جباری


25. طبقه‌بندی دما و بارش در ایران‌زمین با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و تحلیل خوشه‌ای

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 121-132

محمود خسروی؛ مهدی دوستکامیان؛ سید حسین میرموسوی؛ علی بیات؛ احسان بیگ رضایی