کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و تحلیل روند مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان هریس

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 108-116

موسی واعظی؛ اکبر رحیمی؛ مائده باکویی


2. تحلیلی بر عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و نقش آن در مهاجرت‌های روستایی مطالعه موردی: استان زنجان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 11-22

محمد کاظم جمشیدی؛ بهروز محمدی یگانه؛ اکبر حسین زاده


4. مهاجرپذیری و توسعه پایدار اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مهاجرپذیر منطقه کلانشهری تهران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 71-84

محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ مهدی پورطاهری؛ فاطمه عزیزی


5. نقش اقتصاد غیر زراعی بر ماندگار سازی روستائیان در مناطق روستایی شهرستان سمیرم

دوره 3، شماره10، تابستان 1392، صفحه 71-82

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی


6. بررسی مهاجرت های روستایی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهرها نمونه موردی : شهر سقز

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 57-68

مجید شمس؛ مصطفی قمری؛ ادریس عبودی؛ کاوه محمدی