کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 5
1. تبیین رابطه بین سطوح توسعه یافتگی و امنیت در استان های ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 15-34

علی امیری؛ سارا آموزگار؛ مسلم عارفی


2. بررسی اثرات توسعه اقتصادی بر امنیت محیط زیستی منطقه خلیج فارس

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 187-200

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر


5. بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قومی ـ مذهبی مطالعه موردی: شهرستان زابل

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 57-70

محمودرضا میرلطفی؛ سیدامیرمحمد علوی زاده؛ خورشید هدایتی امین