کلیدواژه‌ها = استقرار سکونتگاه های روستایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر عوامل طبیعی مؤثر در پراکنش و استقرار سکونتگاه های روستایی در شهرستان سیرجان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 109-124

غریب فاضل نیا؛ سیدیاسر حکیم دوست؛ مهدیه پور جعفرآبادی