کلیدواژه‌ها = روستا
تعداد مقالات: 16
1. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار در روستاهای مرزی برحسب فاصله از مرز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4599

مهدی مودودی ارخودی


2. فرهنگ کار در میان زنان روستایی (با مطالعه‌ی پنداشت زنان روستایی شمال شهرستان بویراحمد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30495/jzpm.2021.4613

سارا فرزانه


3. سنجش و ارزیابی شاخص های مدیریت بهینه پسماند در مناطق روستاییِ شهرستان آبادان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 81-94

مرتضی نعمتی؛ محمود عبیات؛ علی اکبر بابایی؛ علی شجاعیان


4. تحلیلی بر قاچاق کالا و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای شهرستان مرزی سراوان

دوره 10، شماره 37، بهار 1399، صفحه 63-76

حجت اله شرفی؛ علی شکور؛ یاسمین درازهی


6. تحلیل عملکرد دهیاری‌ها در فرایند توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مورد: بخش بادرود- شهرستان نطنز

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 165-176

حیدر لطفی؛ سعید صالحیان بادی؛ حمیدرضا قاسمی بادی


7. تحلیل اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستائیان شمال استان اردبیل

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 75-92

عبدالله عزیزی دمیرچلو؛ نصراله مولایی هشجین؛ مجتبی قدیری معصوم


8. تحلیلی بر اثرات خشکسالی در ناپایداری سکونتگاه های روستاییِ شهرستان داراب

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 155-166

علیرضا بستانی؛ بهرام نجف پور؛ خدیجه جوانی


10. تحلیلی بر عوامل طبیعی مؤثر در پراکنش و استقرار سکونتگاه های روستایی در شهرستان سیرجان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 109-124

غریب فاضل نیا؛ سیدیاسر حکیم دوست؛ مهدیه پور جعفرآبادی


13. نقش اقتصاد غیر زراعی بر ماندگار سازی روستائیان در مناطق روستایی شهرستان سمیرم

دوره 3، شماره10، تابستان 1392، صفحه 71-82

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی


15. تحلیلی بر پایداری اجتماعی مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ازنا)

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 1-11

محمدرضا بسحاق؛ سید اسکندر صیدائی؛ داوود جمینی


16. بررسی عوامل نگران کننده کشاورزان روستایی مورد مطالعه: روستائیان شهرستان داراب

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 13-23

محمد رضا رضایی؛ علی شکور؛ علی شمس الدینی