کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی اشتغال در سکونتگاه های روستایی (موردپژوهی: نواحی روستایی استان اصفهان)

دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 69-80

بیژن رحمانی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهرانگیز رضائی


2. تأثیرات جهانی شدن بر ساختار کالبدی شهرهای اسلامی (نمونه موردی: کلانشهراصفهان)

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 119-134

مجید شمس؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی