کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 6
1. پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در شهر قوچان برای سال 2030 با استفاده از روش CA مارکوف

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 177-194

صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه؛ علی اصغر اردشیر پی؛ مصطفی امیدی فر


2. تحلیل و ارزیابی وضعیت کاربری اراضی شهری با تأکید بر پایداری کاربری مسکونی (مورد مطالعه: شهر سامان)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 131-146

عیسی ابراهیم زاده؛ عزت الله قاسمی قاسموند


4. ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای کلانشهر تبریز

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 173-186

مرتضی اسماعیل نژاد؛ محمد اسکندری ثانی؛ سپیده بارزمان


5. تأثیرات جهانی شدن بر ساختار کالبدی شهرهای اسلامی (نمونه موردی: کلانشهراصفهان)

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 119-134

مجید شمس؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی