کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه پایدار شهری در منطقه پارس جنوبی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 189-203

10.30495/jzpm.2021.4170

مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده


2. بررسی اثرات توسعه اقتصادی بر امنیت محیط زیستی منطقه خلیج فارس

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 187-200

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر


4. بررسی و تحلیل اثرات زیست محیطی گسترش پراکنده شهری نمونه موردی: شهر هادیشهر

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 147-160

میرستار صدرموسوی؛ حسین کریم زاده؛ رحیمه صبوری؛ فاطمه زادولی