کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 2
1. بنیان های ژئواکونومیکی و ژئوکالچری واگرایی ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه در بحران های منطقه‌ای

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 85-100

احمد فتحی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی


2. تحلیل کارایی نسبی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-12

اسماعیل صفرعلی زاده؛ رباب حسین زاده؛ مجید اکبری