کلیدواژه‌ها = دریاچه ارومیه
تعداد مقالات: 4
2. بررسی میزان سازگاری کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه با خشکسالی (مورد: دهستان بکشلوچای شهر ارومیه)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 117-132

علی اکبر تقیلو؛ ساجد بهرامی جاف؛ فریده علیزاده؛ محبوبه شهبازی


4. تحلیل تغییرپذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در اطراف دریاچه ارومیه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1392، صفحه 99-114

صیاد اصغری سراسکانرود؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ بتول زینالی