کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 10
4. ارزیابی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در ارتقاء کیفیت محیط‌های شهری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 115-126

عامر نیک پور؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ وحید واحدی


7. تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 52-43

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور


8. عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران (مطالعه موردی: منطقه 8 مشهد)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1391، صفحه 25-37

محمد حسین سرائی؛ مجتبی روستا؛ امیر اشنوئی


10. رابطۀ بین سرمایه ی اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-80

امیرحسین علی بیگی؛ معصومه جعفری نیا؛ فاطمه قربانی؛ عادل سلیمانی