کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 17
1. تحلیل فضایی شاخص توسعه انسانی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

داود جمینی


2. مدل توسعه گردشگری طبیعت با رویکرد فراترکیب (مورد مطالعه کشور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

رحیم بازگیر؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح ا.. سهرابی


3. بررسی وضعیت نواحی شهری چابهار از نظر معیارهای اکولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

عبدالغفور حوت؛ محمودرضا انوری؛ غلامرضا میری


4. تبیین رابطه بین سطوح توسعه یافتگی و امنیت در استان های ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 15-34

علی امیری؛ سارا آموزگار؛ مسلم عارفی


5. بررسی اثرات توسعه اقتصادی بر امنیت محیط زیستی منطقه خلیج فارس

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 187-200

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر


6. تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تأکید بر گذر جرم‌انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 197-212

اسدالله کشاورز؛ محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ شهرام ابراهیمی


7. ارزیابی نقش و عملکرد رسانه ها بر توسعه گردشگریِ ورزشی در استان آذربایجان شرقی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 66-80

مصطفی میرآبادی؛ ملیحه گل زاده؛ احمد کریمی


8. تحلیلی بر عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و نقش آن در مهاجرت‌های روستایی مطالعه موردی: استان زنجان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 11-22

محمد کاظم جمشیدی؛ بهروز محمدی یگانه؛ اکبر حسین زاده


9. تحلیل کارایی نسبی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-12

اسماعیل صفرعلی زاده؛ رباب حسین زاده؛ مجید اکبری


12. بررسی نقش گردشگری برتغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رضوانشهر)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 179-188

مهرانگیز یعقوبی؛ محمد الباسط قرشی میناآباد؛ نصراله مولائی هشجین


14. پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 1-16

محمد میره ای؛ مسلم عارفی؛ آیت رشنوفر


15. روشهای نوین ناحیه بندی در فضاهای جغرافیایی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 93-102

نسرین آذرباد


16. بررسی تأثیرات شکل جغرافیایی استان ایلام بر توسعه نیافتگی آن

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 79-91

زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ فاطمه السادات میر احمدی؛ عبدالکریم ویسی؛ سعید خلیلی