نویسنده = احمد رومیانی
تعداد مقالات: 3
1. برنامه ریزی و آینده‌نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1399

احمد رومیانی؛ محمد رحیمی؛ فاطمه هنری


2. تحلیل فضایی پیوندهای روستا- شهری بر اساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهری (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 129-142

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ خیرالنسا منصوری