نویسنده = عبدالمجید شباب مقدم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روند تغییرات فراوانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 55-68

پیمان محمودی؛ تقی طاوسی؛ عبدالمجید شباب مقدم